הדפס עמוד


כתבי יד יש לשלוח כתובת הבאה:

הוצאת ספרים דקל

ת"ד 45094

תל-אביב 6150

 

אנו מבקשים לשלוח לעיונינו פרקים נבחרים ותוכן עניינים בלבד. ההוצאה אינה מתחייבת להחזיר את כתבי היד לכותבים ולכן הנכם מתבקשים שלא לשלוח מקורות. את כתב היד יש להדפיס במעבד תמלילים.


הדפס עמוד